Registrarse

Tècnic i assessor laboral de perfil alt , BANYOLES

Nom d'empresa no visible


Empresa:

Nom d’empresa no visible


 

Tècnic i assessor laboral de perfil alt


GIRONA (BANYOLES)
: Nom d’empresa no visible
: a) La prestació de serveis d’assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic, financer, comercial, organitzatiu i econòmic a empreses públiques i privades, treballadors, autònoms amb o sense treballadors a càrrec, particulars, entitats, organismes, centrals sindicals, organitzacions empresarials, entre altres, així com la prestació de tot tipus de serveis relacionats amb tal objecte social.

b) La confecció de llibres de comptabilitat i altres llibres obligatoris i l’elaboració de comptes anuals i dels informes de gestió. La revisió, anàlisis i verificació de la comptabilitat, dels comptes anuals i dels informes de gestió.

c) La planificació i direcció de la organització comptable, de la comptabilitat i de l’administració.

d) La mecanització, procés de dades i tractament de la informació empresarial.

e) L’emissió d’informes sobre la situació econòmica, financera, comercial, comptable, administrativa i altres de les empreses.

f) Revisions, diagnòstics, valoracions i estudis econòmics d’empreses.

g) L’anàlisi, estudi i planificació d’inversions i el seu finançament.

h) La constitució, dissolució, liquidació i administració d’empreses.

i) La confecció de tot tipus de declaracions fiscals i la realització de gestions i actuacions tributàries en general.

j) L’assessorament i gestions laborals i de la Seguretat Social específics i generals.

Gestió integral del departament laboral: Sistema Red, Siltra, confecció de nòmines, contractació, inspeccions de treball, conciliacions, acomiadaments, Ertos, facturació, tramitació de prestacions amb la Seguretat Social (jubilacions, maternitat/paternitat i incapacitats) i reunions i assessorament als clients.

: LABORAL INDEFINIT
: 0
: 0
: 0
30/01/2021

Por favor, para apuntarte a este trabajo visita feinaactiva.gencat.cat.

Compartir en
Print

Otras ofertas de trabajo